Ökande självmordstal i Indien

Kolkata, 110113 (IPS) – Antalet självmord ökar i Indien men insatserna för att förhindra tragedierna är få. Det menar en amerikansk psykologiprofessor som studerat förhållandena i landet.

Mellan 1997 och 2005 var det i genomsnitt nästan två indiska bönder i timmen som valde att ta sina liv. Självmordstalen är även höga bland landets studenter.

-Indien har förvandlats till självmordens huvudstad, säger Daya Sandhu, som är professor vid University of Louisville i USA.

Under förra året levde Sandhu i Indien under fem månaders tid för att studera problemen på plats.

-Det var beklämmande att jag nästan varje dag kunde läsa i tidningarna om hur studenter, bönder och hemmafruar hängt sig, kastat sig framför tåg, förgiftat sig eller tänt eld på sig själva, säger Sandhu.

Arun Bag är en av många indier som drabbats av dessa familjetragedier. Hans pappa tog sitt liv för några år sedan efter att hans jordbruksmark hade beslagtagits för att ge plats åt en bilfabrik. Han berättar att marken, som låg en timmes bilfärd utanför Västbengalens huvudstad Kolkata, hade varit allt för pappan, som blev arbetslös efter att myndigheterna hade tvingat honom att överge den.

-Han blev deprimerad och en dag tog han sitt liv genom att svälja insektsgift, berättar Arun.

Haradhan Bag är bara en av många tusen indiska bönder som valt att ta sina liv efter att de förlorat sina marker eller blivit utblottade eller allt för skuldsatta.

Författaren och journalisten P. Sainath, som är specialiserad på fattigdomsfrågor, har med hjälp av tillgänglig statistik räknat ut att det mellan 1997 och 2005 i genomsnitt gick 32 minuter mellan varje självmord som begicks av indiska bönder.

Enligt landets nationella brottsstatistik begicks hela 127 151 självmord i Indien år 2009. Det var en ökning med 1,7 procent jämfört med föregående år.

Självmorden är inte bara ett problem bland skuldsatta småbönder, utan drabbar även landets medelklass och studenter på landets högre lärosäten.

Psykologiprofessor Sandhu menar att de indiska myndigheterna på alla nivåer underlåter att agera för att hejda de omfattande problemen med självmord.

-Det finns ingen medvetenhet om depressioner i Indien, säger Sandhu.

Efter att ha intervjuat ett stort antal indiska studenter stod det klart för honom att många av dem lider av de stora förväntningar som deras föräldrar har på dem. Men enligt Sandhu var det slående att så många av studenterna också levde i avsaknad av kärlek.

-De känner sig inte förankrade någonstans, och det tycks finnas en avsaknad av genuin föräldrakärlek, som ersatts av en villkorad kärlek. De tillåts heller inte hänge sig åt romantisk kärlek eftersom det inte finns något dating-system.

Sandu påpekar samtidigt att det råder en stor brist på stödcenter i landet. I Kolkata, en stad med 15 miljoner invånare, finns bara ett sådant center. Det är dessutom det enda av sitt slag i hela Västbengalen, som har 80 miljoner invånare.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor. Om ni vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: ipsnews(a)telia.com och meddela att ni använt den.Sujoy Dhar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *