Uzbekistan: Muslimska fångar torteras till döds

Prag, 110111 (IPS) – Den uzbekiska regimens brutala kampanj mot påstådda muslimska extremister fortsätter. Enligt en lokal människorättsgrupp torterades minst 39 människor till döds i landets fängelser under förra året.

Uppgifterna kommer från Oberoende gruppen till försvar för mänskliga rättigheter, IHRDG, i Uzbekistan som samtidigt påpekar att det är en betydligt högre siffra än de 20 människor som uppges ha torterats till döds föregående år.

Enligt IHRDG har tortyren blivit allt grövre på senare år, och organisationen hävdar samtidigt att det kan finnas ett stort mörkertal. Detta eftersom myndigheterna ofta försöker dölja det våld som fångar har utsatts för genom att skicka förseglade likkistor från fängelserna till de dödas anhöriga. Dessutom är de anhöriga ofta rädda för att rapportera om de övergrepp som begåtts.

Lokala människorättsaktivister rapporterar också att personer som sitter inspärrade för påstådd religiös extremism löper risken att i strid mot rättslig praxis få sina domar förlängda på obestämd tid, vilket i praktiken kan betyda livstids fängelse.

Regimen i Uzbekistan leds av president Islam Karimov, som suttit vid makten sedan landet blev självständigt från Sovjet. Myndigheterna visar inga tecken på att överge sin förföljelse av alla religiösa grupper som betraktas som potentiella hot mot regimen.

Alisjer Ilchamov, Uzbekistanexpert vid organisationen Open Society Foundation i London, säger sig inte hysa några förhoppningar om att tortyren mot muslimska fångar ska minska i framtiden.

-Förtrycket mot muslimer kommer att fortsätta under lång tid framåt, jag har inga illusioner om något annat.

Människorättssituationen under Karimovs regim har sedan länge fördömts av det internationella samfundet. Under nästan två årtionden har den statliga repressionen i landet varit väldokumenterad. FN har slagit fast att tortyren i landet är utbredd och systematisk.

Det har kommit rapporter om att åtminstone en fånge ska ha mördats genom att ha kokats till döds, och från bland annat Zjaslyk-fängelset, som ligger på en ödslig plats i landets nordvästra delar, rapporteras om många fall av fruktansvärda övergrepp mot fångarna.

Enligt lokala människorättsaktivister är det fångarna som anklagas för religiös extremism – vilket ofta uppges vara påhittade anklagelser – som utsätts för den allra värsta tortyren.

-Jag har talat med dussintals anhöriga till fångar som har dömts efter falska anklagelser om religiös extremism, och de har i detalj kunnat berätta om den tortyr som utövas i fängelserna, säger en lokal människorättsaktivist, som vill förbli anonym, till IPS.

Rapporterna om övergrepp är många, men det är nästan omöjligt att få uppgifterna ordentligt bekräftade eftersom staten förhindrar oberoende granskning av fängelserna.

En stor del av den information som rapporteras kommer från anhöriga till fångar som vänt sig till människorättsgrupper.

Regimen rättfärdigar sitt långvariga förtryck av religiösa grupper med hänvisning till att man vill bekämpa den religiösa extremismen.

Över 90 procent av landets 28 miljoner invånare är muslimer, men staten kontrollerar noggrant hur religionen får utövas genom att hänvisa till ett antal godkända församlingar och gudstjänstlokaler. Även landets kristna minoritet är hänvisade till ett liknande system.

Många människorättsgrupper menar att det myndigheterna egentligen fruktar är det hot en stark oberoende muslimsk sammanslutning skulle kunna utgöra mot regimen.

-Regimen betraktar de muslimska sammanslutningarna som det största möjliga hotet. Muslimska skriftlärda och andra religiösa ledare har potentialen att kunna mobilisera stora folkmassor, säger Alisjer Ilchamov.

Människor som anklagas för religiös extremism döms ofta i stora rättegångar som hålls bakom lyckta dörrar. Senast i december dömdes 19 personer till fängelse vid en sådan rättegång.

Människorättsaktivister menar samtidigt att den statliga repressionen kan få en motsatt effekt och leda till att fler söker sig till de radikala grupperingarna.

-Brist på utrymme för att uttrycka sina åsikter kombinerat med förtrycket kan göda extremism. Människor som kastas i fängelse och stämplas som extremister kan ibland tvingas göra gemensam sak med just dessa extremister för att få beskydd, säger en lokal aktivist.

Både internationella och lokala människorättsgrupper har i flera år varnat för att regimens förtryck kan leda till att fler ansluter sig till de militanta religiösa grupper som är verksamma i Uzbekistan och andra delar av Centralasien.

Många aktivister är samtidigt upprörda över att länderna i väst inte i högre utsträckning har reagerat på den uzbekiska regimens övergrepp. En lokal aktivist säger till IPS att Uzbekistans geopolitiska betydelse har skapat utrymme för Karimov att förmå regeringarna i väst att blunda för det som sker.

Pavol Stracansky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *