Spjutspetsforskning på Kuba ger vaccin i Afrika

Havanna, 091203 (IPS) – Läkemedelsindustrin står för en stor del av Kubas export och fortsätter att utvecklas. Medicinerna har bidragit till att flera sjukdomar försvunnit från Kuba, men har även varit viktiga för många afrikanska länder.

– Marknadskrafterna är en verklighet som man måste räkna med när det gäller produktionskostnader, men beslut som gäller människors hälsa kan inte bara avgöras av möjligheten att göra affärer, säger Agustín Lage som är chef för ett center för immunologi vars cancerläkemedel Nimotuzumab nu testas i USA.

Lage och flera andra kubanska forskare framhåller hur framgångsrik Kubas bioteknikindustri varit sedan den började utvecklas under 1980-talet. Den kubanska läkemedelsindustrin innehar för närvarande cirka 1 200 internationella patent.

– Kubanska center för läkemedelsforskning har varit tvungna att skydda sina produkter för att kunna få exportintäkter, säger Agustín Lage.

Enligt en officiell rapport som presenterades i Kubas parlament i slutet av 2008 ökade landets export av bioteknik med 20 procent jämfört med 2007. Det beräknas att Kubas totala export av bioteknik uppgick till motsvarande 2,4 miljarder kronor år 2008.

Forskningscentret CIGB på Kuba, ledande på forskning inom bioteknik, har nyligen tagit fram ett vaccin mot hepatit B, ett vaccin mot Haemophilus influenza typ b (Hib), och ett läkemedel mot svårläkta sår på fötterna som anses vara den enda effektiva behandlingen som finns för diabetiker som drabbas av det.

– Åtta år efter att vaccinet mot hepatit B togs i bruk har vi inte haft ett enda fall där barn under fem år insjuknat, säger Luis Herrera, chef för CIGB.

Enligt en studie gjord av två kubanska forskare, Betsy Anaya Cruz och Mariana Martín Fernández, har tillgången på vaccin lett till att polio, difteri, mässlingen och påssjukan försvunnit från Kuba. Genom allmänna vaccinationsprogram för barn har antalet fall av hjärnhinneinflammationer förorsakade av bakterien meningokock samt hepatit B minskat drastiskt.

Det enda vaccinet i världen som är effektivt mot hjärnhinneinflammation orsakat av meninigokock typ B har utvecklats på Kuba. En fabrik har nu byggts upp i samarbete med Brasilien där det tillverkas 50 miljoner vaccindoser årligen som används i en rad länder i Afrika, genom ett samarbete med Världshälsoorganisationen, WHO.

Patricia Grogg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *