Swaziland: Kvinnor trotsar traditionen

Mbabane, 080908 (IPS) – I lördags firade Swaziland att 40 år hade gått sedan självständigheten. Samma dag fyllde landets enväldige kung 40 år, och många miljoner användes till att fira den så kallade 40/40-högtiden. Men på senare tid har kvinnogrupper allt tydligare börjat protestera mot kung Mswati III luxuösa leverne i detta fattiga land.

Nyligen begav sig över tusen demonstranter ut på gatorna för att protestera mot vad de uppfattar som hovets slösaktiga livsstil i detta land där 69 procent av befolkningen tvingas överleva på mindre än sju kronor om dagen.

Det var första gången som landets kvinnogrupper öppet kritiserade kungen, och händelsen mötte mycket starka reaktioner från landets konservativa grupper. Swaziland är drabbat av många plågor, som slår särskilt hårt mot flickor och kvinnor. Hela 26 procent av befolkningen i åldersgruppen mellan 15 och 49 år hivsmittade, vilket är världens högsta siffra. Landets sjukvårdssystem är samtidigt gravt underfinansierat, och två tredjedelar av befolkningen är beroende av matbistånd. Den 21 augusti anordnade organisationen Swapol en demonstration där man tågade till landets högsta politiker för att protestera mot kungahusets dyra vanor.

Jim Gama, som är så kallad traditionell premiärminister i landets tvådelade politiska system, var mycket upprörd efter demonstrationen och hävdade att “dessa kvinnor borde ha gett uttryck för sina åsikter genom sin män, som har till uppgift att tala för dem”.

Swapols ordförande Siphiwe Hlophe påpekar dock att även kvinnor har rätt att ge uttryck för sina åsikter, i enlighet med landets konstitution. – Människor bör inse att konstitutionen ger oss rätten att tala för oss själva, säger Hlophe. Swaziland styrs dock av patriarkala regler och traditioner, och de formella rättigheter som kvinnor har enligt konstitutionen betyder lite i verkligheten. Lomcebo Dlamini, vid kvinnorättsorganisationen Women and Law in Southern Africa, menar att de dubbla system som tillämpas i landet är den främsta orsaken till att landet fortfarande är så outvecklat. Swaziland tillämpar både ett rättssystem som påminner om det västerländska, men det finns även ett parallellt traditionellt rättssystem, som vanligtvis går före.

Nyligen deltog kungen vid ett möte där medlemsländerna i södra Afrikas samarbetsorgan, SADC, undertecknade ett fördrag om en satsning på jämställdhet. Men enligt Dlamini kommer sannolikt det traditionella rättssystemet i Swaziland att blockera att fördraget tillämpas i landet.

Dlamini menar att de två olika regelverken måste harmoniseras, medan de traditionella regler som står i vägen för kvinnors rättigheter måste avlägsnas.

Mantoe Phakathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *