Millenniemålen kan fortfarande uppnås enligt FN-rapport

Genève, 071108 (IPS) – Världens fattigaste länder har kommit en bit på vägen mot de mål som världens regeringar enades om år 2000, de så kallade millenniemålen. Det hävdar FN-organet Unctad i en rapport som presenterades på tisdagen. Men efter… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Gustavo Capdevila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *