Brasilien föreslår att stopp för dödsstraffet blir nytt millenniemål

Genève, 070316 (IPS) – Ett globalt avskaffande av dödsstraffet skulle kunna förverkligas genom en liknande satsning som den FN bedriver för att infria de så kallade millenniemålen. Det menar Brasiliens regering i ett förslag till FN:s människorättsråd. Förslaget går ut… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Gustavo Capdevila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *