Framgångslöst WTO-försök att sätta hälsa framför profit

Genève, 061114 (IPS) – Doha-deklarationen om immaterialrätt och folkhälsa från år 2001 var ett lovvärt initiativ av Världshandelsorganisationen, WTO, men vid femårsjubileet ekar orden i den tomma, menar ledande ickestatliga organisationer. De politiska åtgärder som skulle följa överenskommelsen om att… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Gustavo Capdevila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *