Världsekonomiskt forum: Alla blickar österut

Genève, 060119 (IPS) – När världens ekonomiska och politiska elit nästa vecka träffas vid Världsekonomiskt forum i Davos kommer särskild tonvikt att läggas på de snabba ekonomiska framgångarna för Indien och Kina. En av huvudfrågorna kommer enligt forumets grundare Klaus… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Gustavo Capdevila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *