WHO-rapport tyder på missade Millenniemål

Genève, 050823 (IPS) – En ny rapport från Världshälsoorganisationen, WHO, visar att det kommer att bli svårt att möta Millenniemålen i många av världens fattigaste länder. Målen antogs vid sekelskiftet och har syftet att halvera fattigdomen och kraftigt förbättra livssituationen… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Gustavo Capdevila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *