Ökad handel mellan länderna i Syd

Genève, 050623 (IPS) – De närmaste tio åren kommer handeln mellan länderna i Syd bli en större och viktigare del av den globala handeln med jordbruksprodukter. Detta enligt en ny gemensam rapport från FN:s jordbruksorganisation och i-ländernas samarbetsorganisation OECD. Enligt… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Gustavo Capdevila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *