3 000 människor om dagen dör av malaria i södra Afrika

Genève, 050504 (IPS) – Vissa framsteg har gjorts i den globala kampen mot malaria. Men i Afrika fortsätter sjukdomen att skörda mängder av dödsoffer. Den överväldigande andelen dödsfall i malaria inträffar numera i Afrika. Enligt statistik från organisationen Läkare utan… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Gustavo Capdevila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *