Trots 13 års väntan ingen lösning i sikte för bhutanesiska flyktingar i Nepal

Genève, 041020 (IPS) – Fler än 100 000 flyktingar från Bhutan lever fortfarande – efter 13 år av väntan – i läger i grannlandet Nepal. Trots att så lång tid har gått sedan bhutaneserna tvingades i exil har ännu inga… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Gustavo Capdevila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *