Sydafrika: Ny lag kräver hiv-test av våldtäktsmän

Johannesburg, 021027 (IPS) – Regeringen i Sydafrika har infört en ny lag som innebär att våldtäktsoffer kan kräva att förövaren hiv-testas. Sydafrika är ett av de länder i världen där våldtäkt är vanligast förekommande, och det är samtidigt ett av de två länder som har den högsta andelen hiv-smittade i världen.

Det är ett faktum som innebär att våldtäktsoffer i Sydafrika inte bara lider av traumat att ha utsatts för en våldtäkt. De löper också stor risk att ha smittats av hiv.

Den nya lagen ska vara till hjälp för våldtäktsoffer som är oroliga över att de kan ha smittats.

Lagen har välkomnats av de flesta organisationer och aktivister som arbetar med frågor om hiv och sexuella övergrepp. Men en del har också ifrågasatt den nya lagens betydelse, i ett land där inte ens en av tre våldtäktsmän döms för sina brott.

Oppositionen i landet, den demokratiska alliansen, välkomnar lagen men säger samtidigt att för att den verkligen ska få någon effekt så måste regeringen snarast se till att alla som har utsatts för våldtäkt omedelbart får tillgång till antiretrovirala aidsmediciner.

Och jämställdhetsaktivisten Lisa Vetten vid Centre for the Study of Violence and Reconciliation säger att även om lagen är ett steg i rätt riktning, så är det ett allt för litet steg.

– Syftet med den nya lagen är gott, men vi måste fråga oss om man inte kunde ha använt pengarna på ett bättre sätt.

Hon menar att det hade varit bättre om staten hade sett till att medicinsk behandling var tillgänglig för alla hiv-smittade, och om man hade lagt ner mer resurser på att förbättra rättssystemet.

Forskning har visat att endast mellan 30 och 50 procent av alla våldtäktsmän i landet döms för sina brott.

Farah Khan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *