Indonesien: Indonesien: Alla bilar ska avgastestas Indonesien: Alla bilar ska avgastestas

000413 (IPS) – Avgastester ska nu börja utföras årligen på indonesiska bilar. Detta för att stoppa luftföroreningarna som blir ett allt större problem, i synnerhet i de stora städerna. I Jakarta är blyhalten i luften redan 1,3 mikrogram per kubikmeter.… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Kanis Dursin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *