BM'nin 2015 Sonrası Kalkınma Hedefleri Eleştiri Altında

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Temmuz 2015 (IPS) – BM'nin yüksek bir iddiaya sahip olan ve kısa süre sonra açıklanması beklenen 2015 sonrası kalkınma hedefleri daha gün yüzü görmeden eleştirilerle karşılaştı.

United Nations Major Groups (UNMG) adı altında toplanan küresel bir sivil toplum hareketleri ağı, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nden (SDG) oluşan ajandanın &com;aciliyet, açık bir uygulama stratejisi ve hesapverebilirlik kriterlerini karşılamadığını&com; söyledi.

UNMG'nin içinde yer alan Af Örgütü'nden (AI) Savio Carvalho, IPS'e, 2015 sonrası hedeflerinin bir niyet belgesine dönüştünü ve insanların hükümetlerini sorumlu tutacağı bağımsız mekanizmaların olmadığını söyledi.

&com;Ulusal ölçekte sahiplenmesi beklenen bu metin gerçekler ve kapasite gibi nedenlerle üye devletler tarafından hiçbirşey yapmadan geçiştirilebilir. Biz 2030'da da aynı yerde olmamak için ulusal önceliklerin insan hakları ilkeleriyle uyumlu hale getirilmesini bekliyoruz.&com;

Eylüldeki BM zirvesinde 150'den fazla siyasi lider tarafından onaylanması beklenen 17 SDG, yoksulluk, açlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınma, istihdam, kaliteli eğitim, küresel yönetişim, insan hakları, iklim değişikliği gibi kapsamlı sosyo-ekonomik başlıkları içeriyor.

Bu 17 hedefin tamamının, özellikle de aşırı yoksulluk ve açlığı tüm dünyada ortadan kaldırmanın 2030 yılına kadar başarılması öngörülüyor.

Önerilen takip ve değerlendirme süreci, &com;ulusal bağımsızlık, SDG'lerin gerçekleştirilmesini risk altına alan bazı öncelikler ve durulara yapılan atıflarla&com;, UNMG tarafından belirtildiği gibi güçlü bir hesap verme mekanizması içermiyor.

&com;Bu hedefleri onaylayan üye devletlerin, onların hayatını doğrudan etkileyecek bu süreçte yurttaş katılımını, özellikle de kıyıya itilmiş toplumsal grupların katılımını nasıl sağlayacağını merak ediyoruz.&com;

&com;Daha vermeden sözünüzü bozmayın&com; başlığını taşıyan bildiride hedeflerin hayata geçirilmesi için gerekli bütçe ve kaynağa dair sorular da yukarıdaki eleştirinin bir parçası.

2015 sonrası süreci takip edecek kuruluşların da içinde bulunduğu UNMG, &com;Yurttaşların hükümetlerinden bu hedefler konusunda hesap sorabilmesi, böylece hedeflerin herkes için faydalı olabilmesi konusunda ısrarcıyız&com; dedi.

UNMG içinde kadın, çocuk ve gençlik hakları konusunda çalışan örgütler; sendikalar ve işçiler, yerel yönetimler, gönüllüler ve engelli örgütleri yer alıyor.

Engelli Kişiler konusunda sekretaryayı yöneten Jamie Grant, UNMG'nin yapısı hakkındaki sorumuza, bu oluşumun yurttaşların sürdürülebilir kalkınma konusunda BM ile resmi ilişki kurabileceği bir kanal olduğu şeklinde cevap verdi.

&com;Bütün bu ağlar, gruplar ve paydaşlar açısından bir oldukça genel pozisyonlar belirliyoruz ama farklı öncelikleri ve beklentileri olan binlerce örgütlenme bu ağa katkı veriyor ve önceliklerini taşıyor&com; diye açıkladı.

Muhalefet korosuna destek veren, 100'den fazla ülkeden 600'dan fazla kadın hakları örgütünü temsil eden Women's Major Groups da hedefleri eleştirerek sorunlu gördüğü alanları açıkladı.

Uluslararası Kadın Sağlığı Koalisyonu'nun Savunmacılık ve Politika direktörü Shannon Kowalski, IPS'e, SDG'lerin kadınlar ve kız çocukları için bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

Daha iyi ekonomik koşullar, üreme sağlığı haklarının korunması, eğitime erişim ve şiddetten uzak bir yaşam bu kazanımlardan sadece birkaçı olabilir.

&com;Ama bu hedefleri gerçeğe çevirmek için tüm çalışmalarımızın odağına toplumsal cinsiyet eşitliğini koymalıyız ve bunun sürdürülebilir kalkınma için bir önkoşul olduğunu görmeliyiz,&com; dedi.

Koalisyonda Women in Europe for a Common Future, Equidad de Genero (Meksika), Global Forest Coalition, Women Environmental Programme, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, WEDO (Women’s Environment and Development) ve Forum of Women’s NGOs (Kırgızistan) gibi örgütler var.

Kowalski kısa süre önce Addis Ababa'da düzenlenen Kalkınma için Finans (FfD) konferansının çıktıları konusundaki hayalkırıklığını da belirtti.

&com;Küresel ekonomik eşitsizliklerin temel nedenlerini ve kadınların hayatları üzerindeki etkilerini ele alan ilerici ve adil bir finans anlaşması umuyorduk. Ama bunu elde edemedik&com; dedi.

&com;Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ücretsiz emeğini tanıyan güçlü sözler bekliyorduk. Hükümetlerin, ülkeler arasında ve ülke içindeki eşitsizlikleri üreten konuları ele almalarını, adil vergilendirme sistemleri kurmalarını, kara para akışını durdurmalarını ve en yoksul ülkelerin aleyhine çalışan uluslararası ticaret sistemindeki adaletsizlikleri gözden geçirmelerini beklerdik.&com;

Kowalski &com;SDG'leri hayata geçirmek için yeni hiçbir kaynak ayrılmamasından dolayı hayalkırıklığına uğradık&com; diye ekledi.

Af Örgütü'nden Carvalho &com;Her düzeyde düzenli, kapsamlı ve katılımcı izleme süreçleri olmadan, gerçekten dönüştürücü ve kimseyi geride bırakmayan bir sürdürülebilir kalkınma hamlesi yapmak imkansız&com; dedi.

&com;Hedefler uluslararası finans kurumlarının ulusal politikalara saygı göstermesini öngörüyor ama onların uluslararası insan hakları ilkelerine uygunluğunu garanti alacak kadar ileri gitmiyor.&com;

&com;Bu hedeflerin evrensel olması yönündeki iddiamızı güçlendirmeliyiz, böylece tüm ülkeler vaatleri ve sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olur.&com;

Bunlar arasında Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) ve vergi adaletinin de olduğunu ekledi.

Öte yandan, IPS'e ulaştırılan bir açıklamaya, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin ardılının güçlü olması için kampanya yürüten Beyond 2015'e göre, &com;SDG'lerin insanların hayatı üzerinde somut bir etkisi olması için, hedeflerin uygulanması ve izlenmesinde insanların katılımının bulunması, yurttaşların kendilerini etkileyen kararlara aktif şekilde katılabilmesi&com; gerekli.

Beyond 2015 kampanyası, varolan taslakta katılımcılık üzerine yapılan vurgunun BM düzeyinde tartışılmasından memnuniyet duyduklarını ve &com;hükümetlerden SDG'ler belirlenir belirlenmez sorumluluklarını yerine getirmek üzere harekete geçmelerini beklediklerini&com; ekledi.

SDG'leri hayata geçirirken hükümetlerin &com;kimseyi geride bırakmadan&com; sorumluluklarını yerine getirmesi önem taşıyor.

&com;Bu durum, tüm toplumsal ve ekonomik gruplar, özellikle de kenara itilmiş olanlar için ilerlemenin izlenmesi, daha çeşitli kaynaktan veri toplanması ve insanların daha sık denetlenemesi anlamına geliyor.&com;

&com;İnsanlar yeni ajandadan haberdar olmalı ve hedeflerin uygulamasını kendi ellerine alarak sürdürülebilir değişimi yaratmalı.&com;

Beyond 2015 kampanyası, SDG'lerin izlenmesi için farklı seviyelerde yurttaşların katılımıyla izleme mekanizmaları içeren şeffaf ve açık bir çerçeve kurulmasından memnuniyetlerini belirtti.

&com;Varolan taslağın bazı zamana bağlı hedefler konarak ve sivil toplumun veri üreterek ilerlemenin izlenmesine katkı sunmasıyla daha da geliştirilebileceğini düşünüyoruz.&com;

&com;Hükümetlerin SDG'leri ulusal hedeflere dönüştürmesinde ısrarcıyız. Çünkü bu hükümetlerin yurttaşlara karşı hesap verebilir olması açısından büyük önem taşıyor&com;.

Kitty Stapp tarafından edit edildi.

Yazara şu adresten ulaşılabilir: thalifdeen@aol.com