Förutom försäljningsinkomster från nyhetstjänster och publiceringar har IPS fått ekonomiskt stöd från ett brett spektrum av institutioner och organisationer. Under de senaste åren har sådant stöd kommit från:

Australian Aid
Asia Foundation
Canadian International Development Agency – CIDA
Carl-Duisberg-Gesellschaft – CDG (Germany)
Charles Stewart Mott-stiftelsen (USA)
Danmarks utrikesdepartement
EU-kommissionen
Finlands utrikesdepartement
FN:s livsmedelsorganisation – FAO
Ford-stiftelsen (USA)
Friedrich-Ebert-stiftelsen- FES (Tyskland)
Tysklands departement för ekonomisk utveckling och samarbete- BMZ
G-77
FN:s arbetsorganisation- ILO
Italiens utrikesdepartement
John D. & Catherine T. MacArthur-stiftelsen (USA)
Nederländernas utrikesdepartement
Nederländernas organisation för internationellt utvecklingssamarbete – Novib
Nord-Syd-centret vid Council of Europe
Norges biståndsorgan NORAD
Norges utrikesdepartement
Studentkåren, Helsingfors Universitet
Sveriges biståndsorgan Sida
Toyota-stiftelsen
FN:s barnfond – Unicef
FN:s kvinnofond – Unifem
FN:s biståndsorgan – UNDP
Unesco
FN:s miljöorganisation – UNEP
FN:s befolkningsorgan – UNFPA
USAID
W. Alton Jones-stiftelsen (USA)

Varje år håller IPS ett möte med representanter för dessa organisationer och institutioner för att rapportera om verksamheten och om planer för framtiden.

 

Comments are closed.