IPS – Inter Press Service grundades 1964 av den italiensk-argentinske journalisten Dr Roberto Savio.

IPS är en internationell, icke-vinstdrivande sammanslutning av professionella journalister och mediearbetare. IPS har ingen nationell eller politisk bas. En av IPS målsättningar är att uppnå en balans i geografisk, etnisk och könsmässig representation.

IPS arbetar för demokratiskt deltagande i det ekonomiska, sociala och politiska livet, för att låg- och medelinkomstländer ska kunna delta helt och hållet i det internationella beslutsfattandet och för att kvinnor ska få mer makt i utvecklingsprocessen.

Dessutom står IPS för en global kommunikationsstrategi som har till syfte att samla det civila samhället, beslutsfattare och medier på nationell och internationell nivå.

IPS har status som rådgivande NGO (kategori 1) vid FN:s ekonomiska och sociala råd, Ecosoc.

Om du och/eller din organisation delar våra målsättningar och är engagerade i frågor om kommunikation och utveckling kan ni bli medlemmar i IPS International Association.

Ansökan om medlemskap skickas till:

IPS-Inter Press Service International Association,
Via Panisperna, 207
00184 Rom,
Italien
Epost: romaser@ips.org

 

Comments are closed.