Ökande remitteringar – en livlina för världens fattigaste

Madrid, 220621 (IPS) – De pengar som skickas hem från 230 miljoner migrantarbetare utgör en livlina för upp emot en miljard människor i världens fattigaste regioner – och har stor betydelse för många länders ekonomier. Siffror från Världsbanken visar att de så kallade remitteringarna kommer att öka med drygt fyra procent i år.

Världens migrantarbetare beräknas skicka tillbaka mer än tre gånger så mycket pengar som det samlade officiella utvecklingsbiståndet på 180 miljarder dollar om året som förmedlas till världens fattiga länder.

Nya beräkningar från Världsbanken visar att siffran dessutom kommer att stiga i år, då migrantarbetarna förväntas skicka hem motsvarande 630 miljarder dollar till familjer och anhöriga i sina hemländer.

Remitteringarna har under de senaste 25 åren femdubblats, visar siffror från FN. Enligt FN har pengarna som skickas hem en helt avgörande betydelse för mängder av människor. I genomsnitt innebär dessa inkomster att familjernas disponibla inkomster fördubblas, och analyser av 71 utvecklingsländer visar att remitteringarna är mycket viktiga för att minska fattigdomen bland befolkningarna.

Enligt FN investerar familjer som bor på landsbygden i genomsnitt hälften av de pengar som skickas hem inom jordbruket, vilket i sin tur ökar tillgången på mat och skapar nya arbetstillfällen.

Samtidigt finns det många tiotusentals migranter och flyktingar i världen som misslyckas med sina målsättningar om att kunna bidra till försörjningen av sina familjer från andra länder.

FN:s flyktingorgan, UNHCR, uppger att antalet migranter och flyktingar som försöker ta sig över Medelhavet med hjälp av människosmugglare har börjat öka igen efter pandemin. Det innebär samtidigt att allt fler riskerar att drunkna under färden. Enligt UNHCR försvann eller dog 3 231 människor på Medelhavet under förra året, vilket var en kraftig ökning jämfört med föregående år.

Baher Kamal